[Chương 24] Bạn


ờ thì 1 phần do mình lười, và một phần cũng do cái chap này nó hường phấn quá khiến mình rởn gai ốc lúc type, thành ra nhiều lần đang type mà muốn phát rồ mà tắt máy =.=”

các bạn thông cảm nhé :3

rất cảm ơn các bạn vẫn theo dõi blog này :3

yêu yêu :3

Chương 24

  Tiếp tục đọc